ट्राभल एजेन्ट र होटलहरूको विक्रेता सूचीकरणको लागि आशय पत्र

BUILDING Energy Efficiency in Nepal (BEEN) युरोपेली आयोगको SWITCH-Asia कार्यक्रम अन्तर्गतको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन भईरहेको चार वर्षे परियोजना हो ।

Universitat Innsbruck (Austria) ले MinErgy Private Limited (Nepal), Greentech Knowledge Solutions Pvt. Ltd. (India) / Asociacion Espanola da Normalizacion (Spain)  सँगको साझेदारीमा यो परियोजना कार्यान्वयन गर्दैछ । भवन निर्माण क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने, ऊर्जा दक्ष भवनको डिजाइन तथा निर्माणको लागि क्षमता गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका ६० पालिकामा यो परियोजना कार्यान्वयन हुँदैछ । BEEN ले यी तीन प्रदेशहरुमा सेवा प्रदान गर्ने ट्राभल एजेन्ट र होटलहरुको सूची अद्यावधिक गर्दैछ । यसका लागि BEEN ले इच्छुक ट्राभल एजेन्ट र होटलहरुबाट BEEN को roster मा सूचीकरण गर्न आवेदन माग गर्दैछ ।

संस्थाहरु आधारभूत न्यूनतम मापदण्ड पेश गर्नुपर्ने कागजात र जानकारीहरु
होटल –  होटल राम्रो अवस्थामा हुनुपर्छ

–  होटलमा कम्तिमा १० वटा कोठा हुनुपर्छ ।

– होटलमा बिजुर्लीको ब्याकअपको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

– होटलमा तातो चिसो पानीकोे राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ ।

– होटलमा इन्टरनेटको राम्रो सुविधा हुनुपर्छ ।

– होटल नगरपालिकाको कार्यालय नजिकै हुनुपर्छ ।

 

– ठेगाना/स्थान

– नगरपालिका कार्यालयबाट दूरी

– कोठा संख्या

– संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

– PAN/VAT दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

– व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राप्त इजाजत पत्रको प्रतिलिपि

– कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

– व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राप्त इजाजत पत्रको प्रतिलिपि

– होटलको विभिन्न श्रेणीका कोठाहरुको लागि बेड र ब्रेकफास्टका कर्पोरेट दरहरु

ट्राभल एजेन्टहरु – आवश्यकता अनुसार प्रयोगको लागि राम्रो अवस्थामा रहेका चार पाङग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराउने क्षमता ।

– मान्य ड्राइभिङ लाईसेन्स भएको अनुभवी सवारी चालक प्रदान गर्ने क्षमता ।

– सेवा प्रदान गर्ने जिल्लाहरु

– संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको र नविकरण गरिएको पानाको प्रतिलिपि

– PAN/VAT दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

–  कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

– व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राप्त इजाजत पत्रको प्रतिलिपि

– गाडी भाडामा लिनको लागि प्रति दिन÷आधा दिनको भाडादर

मूल्याङ्कन भइरहेको नगरपालिकाहरूको सूची यहाँ यहाँ राखिएको छ: मूल्याङ्कन भइरहेको नगरपालिकाहरूको सूची

आवेदन दिने प्रक्रिया

इच्छुक आवेदकहरुले माथिका कागजातहरु 25th September, 2022 भित्र been@minergynepal.com मा बुझाउन हुन अनुरोध गर्दछौँ।

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.